Nereden Geldik
 
Anavatanı Hindistan Racastan'da göç hayatı yaşayan romanlar 700 yıl kadar önce Balkanlar'a geldi. Avrupa'ya ilk ulaşan kavmin bir kısmı İspanya'da kalırken diğer kısım daha doğuya ilerleyerek Balkanlar'a ulaştı. Romanlar ilk geldikleri zamandan beri Avrupa'nın asli unsurlarından birisi oldu. Kendilerini "insan"veya "kişi" anlamına gelen "rom" kökünden gelen roman olarak adlandırdılar ve konuştukları dil de Romanca'dır.
Romanlar da diğer pek çok halklar gibi yüzyıllar Boyunca göçler yaşamışlar, bir birinden yüzlerce, binlerce kilometre uzaklıktaki halklarla aynı toprakları paylaşmış ve birbirine karışmışlardır. Günümüzde tam olarak sayıları bilinmemekle birlikte dünya üzerinde 40 milyon romanın yaşadığı tahmin edilmektedir. Romanlar'ın bir kısmı bugün İstanbul'da Kırklareli'nde ve Trakya'nın diğer bölgelerinde yerleşik hayata geçmişlerdir.
Ahırkapı, Türk Romanlarının uzun yıllardan buyana yerleşik hayata geçtiği önemli ve tarihi semtlerimizden biridir. İlk gelenler mübadeleyle Yunanistan Selanik'ten 80 yıl önce gelmişlerdir. Şimdiki Ahırkapı'lılar ilk gelen Romanlar'ın üçüncü kuşaktan torunlarıdır. Ahırkapı'da ortalama 650 roman yaşar. Ahırkapı'lılar köklerinin nereden geldiğini bildikleri için Selanik ile akrabalık bağlarını devam ettirmektedir.